EKOLOGIA jest przyszłością rozwoju każdej organizacji i każdej społeczności.

Uważamy, że największym wyzwaniem dla przyszłości naszego miasta i jego mieszkańców jest zrównoważony ekologicznie rozwój lokalnej społeczności, infrastruktury i gospodarki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań architektonicznych i technologicznych można zyskać przewagę wizerunkowo - konkurencyjną w zdobywaniu ekologicznie świadomych przedsiębiorców. Taka przewaga może być decydującym argumentem przy lokalizacji działalności przez potencjalnych inwestorów w naszym mieście.  

    Dlatego proponujemy wdrożenie ekologicznego, przyjaznego mieszkańcom i środowisku Projektu Zielona Zielona Góra, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, który pozwoli na świadomy i zrównoważony rozwój naszej aglomeracji łącząc cele gospodarcze i inwestycyjne z interesem mieszkańców naszego miasta.

Zadania Projektu Zielona Zielona Góra:

 • Integrowanie ekologii z biznesem lokalnym  
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców
 • Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych pod kątem selektywnej zbiórki odpadów i ich segregacji u źródła
 • Stworzenie architektury i infrastruktury przyjaznej środowisku na osiedlach i miejscach działalności gospodarczej
 • Propagowanie termomodernizacji, niskoemisyjnych źródeł ogrzewania i odnawialnych źródeł energii, jako metody walki ze smogiem
 • Propagowanie elektromobilności wśród przedsiębiorców i mieszkańców

Cele Projektu Zielona Zielona Góra:

 • Propagowanie miasta Zielona Góra jako miasta, które wdraża model gospodarki o obiegu zamkniętym (Model GOZ)
 • Propagowanie miasta Zielona Góra jako miasta ekologicznego i przyjaznego środowisku
 • Wdrożenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w lokalnych przedsiębiorstwach (EKOFIRMA)
 • Wdrożenie systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Zielona Góra poprzez wprowadzenie jednolitego systemu segregacji odpadów w miejscach i instytucjach publicznych

 • Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Zielona Góra (Emisje)
 • Obniżenie poziomu hałasu miejskiego związanego z ruchem mechanicznym pojazdów (Zielona Komunikacja)