Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

BDO

BDO – co to jest? To narzędzie nieodłączne w procesie odpowiedzialnej gospodarki odpadami. Pozwala między innymi na kontrolę, nadzór i optymalizację przepływu odpadów.

BDO – co to jest?

BDO – co to za skrót? BDO, oficjalna nazwa to Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami, w mowie potocznej Baza Danych o Odpadach, jest fundamentalnym elementem odpowiedzialnej i efektywnej gospodarki odpadami. W dobie rosnącej dbałości o środowisko naturalne rola BDO staje się kluczowa dla funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji.

Kogo Obowiązuje BDO?

Baza Danych o Odpadach, jest narzędziem niezbędnym dla szerokiego grona podmiotów. Obowiązek dotyczy producentów, posiadaczy, przewoźników oraz firm odzyskujących czy unieszkodliwiających odpady. Jest to skuteczne narzędzie do usprawniania procesów ewidencji odpadów.
BDO – kogo dotyczy? Baza danych o produktach i opakowaniach obejmuje przedsiębiorców, którzy:

● wprowadzają baterie lub akumulatory,

● wprowadzają pojazdy,

● wprowadzają produkty w opakowaniach,

● wprowadzają opony,

● wprowadzają oleje smarowe,

● produkują, importują, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań.

Baza Danych o Odpadach – kogo jeszcze dotyczy?
Wszystkie przedsiębiorstwa, które wytwarzają produkty w opakowaniach lub wytwarzają czy gospodarują odpadami.

Zakres Informacji w BDO

BDO to internetowa baza danych o odpadach, która przede wszystkim obejmuje informacje o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku, dane identyfikacyjne, informacje o rodzajach i ilościach odpadów, a także o ich pochodzeniu, przepływie i miejscu przekazania. Dzięki temu każda partia odpadów jest dokładnie zidentyfikowana i śledzona na każdym etapie jej przepływu.

Unikalny numer rejestrowy w bazie BDO

Przedsiębiorcy, którzy rejestrują się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami otrzymują od Marszałka Województwa indywidualny numer rejestrowy.
Numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy jest unikalny i nie może być nadany innej firmie (nawet po zakończeniu działalności takiego przedsiębiorcy). Z jego uzyskaniem związanych jest kilka ustawowych obowiązków, ale dotyczą one wybranych podmiotów wpisanych do bazy.

Jak złożyć sprawozdanie BDO?

Sprawozdanie BDO składane jest elektronicznie, poprzez odpowiednią stronę rządową. Dokument docelowo trafia do Urzędu Marszałkowskiego danego województwa. W przypadku prowadzenia działalności na terenie kilku różnych województw należy złożyć osobne sprawozdanie do każdego numeru BDO.

Sprawozdanie roczne BDO – do kiedy należy je złożyć? Sprawozdanie roczne BDO powinno zostać dostarczone do 15 marca roku następnego po roku sprawozdawczym. W przypadku zmiany danych wprowadzonych do BDO termin na ich aktualizację wynosi 5 dni roboczych od dnia zmiany. Jeśli dane przedsiębiorstwo zostało zamknięte, należy zgłosić ten fakt w terminie do 7 dni od daty zakończenia działalności.

Konsekwencje braku wpisu do BDO

Konsekwencją niezarejestrowania się w BDO może być nałożenie grzywny. Kara za brak wpisu do BDO stanowi nie tylko obciążenie finansowe, ale może również negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy. W przypadku niezłożenia sprawozdania grzywna wynosi  od 20 do 5000 złotych. Kara za poszczególne wykroczenia związane z BDO są równie dotkliwe.

 

Jak uniknąć kary za brak BDO?

BDO – jak uniknąć kary? Zasadniczo kara za brak sprawozdania BDO nie musi zostać nałożona. Wystarczy przestrzegać zasad i terminów. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, w której obowiązki nie zostały spełnione, należy jak najszybciej uzupełnić dokumentację. W przypadku kontroli może być już za późno, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałoży grzywnę.

 

Profesjonalne wsparcie w gospodarce odpadami

Proces gospodarki odpadami jest skomplikowany i wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Dlatego Państwa przedsiębiorstwo może wykorzystać outsourcing środowiskowy proponowany przez Grupę EKOPRO. Zagwarantuje to wykonanie czynności zgodnie z prawem, a także zoptymalizowanie pracy pod kątem efektywności procesów. W naszej ofercie znajduje się również:

● doradztwo środowiskowe, które pozwala na skuteczne zarządzanie odpadami oraz przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych. Dzięki temu Państwa firma uniknie nieprzewidzianych kar i poprawi swój wizerunek w oczach klientów.

● audyt środowiskowy, który umożliwi ocenę stanu obecnej gospodarki odpadami oraz zaproponowanie optymalnych rozwiązań. Pamiętajmy, że odpowiednie zarządzanie odpadami to nie tylko obowiązek, ale i szansa na zwiększenie efektywności i zysków.

Warto zaufać  naszemu doświadczeniu i przekonać się, jak skuteczne i bezproblemowe może być zarządzanie odpadami! Zachęcamy do kontaktu!

 

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.