Grupę EKOPRO tworzą specjaliści różnych branż, którzy połączyli swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe w jeden wspólny model biznesowy pod nazwą CIRCULAR ECONOMY PROJECT. Jako Grupa EKOPRO projektujemy, wdrażamy i zarządzamy procesami funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym w organizacjach. Nasze kompletne i systemowe rozwiązania mają na celu wdrożenie odpowiednich działań organizacyjnych i procesowych, zapewniających perspektywiczne myślenie i odpowiedzialne funkcjonowanie organizacji w segmencie ochrony środowiska, recyklingu, gospodarki odpadami i emisjami. Uważamy, że są to dzisiaj kluczowe filary dla zrównoważonego rozwoju każdej organizacji w budowaniu ekonomicznie uzasadnionych nowych modeli biznesowych prowadzenia działalności gospodarczej. Wyznaczamy nowe standardy gospodarki cyrkulacyjnej spójnie połączonej z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi przy planowaniu i projektowaniu cyklu życia produktów. Nasza usługa doradcza, szkoleniowa i prawna jest indywidualnie dopasowana do potrzeb i wymagań każdej organizacji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego i przepisów prawnych z nimi związanych. Nasi Klienci to zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa handlowe, firmy usługowe, instytucje państwowe i samorządowe, ze wszystkich sektorów gospodarki. Ze swoimi Klientami dążymy do najbardziej efektywnego modelu firmy proekologicznej, której działalność jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego, jako skuteczne narzędzie w walce o przyjazne i czyste środowisko dla przyszłych pokoleń.

Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończył kierunek Inżynieria Środowiska. Badawczo zajmuje się problemem popiołów w zmieszanych odpadach komunalnych, a także procesami ograniczającymi niską emisję. Doświadczenie zdobywał przy kompleksowym projektowaniu i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Doświadczenie zgromadzone przy projektach związanych z ograniczaniem niskiej emisji przełożyło się na rozszerzenie zainteresowań o ekologistykę i funkcjonowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W Grupie EKOPRO zajmuje się tworzeniem ekologicznych wizerunków firm, zapewniając im wdrożenie najekonomiczniejszych rozwiązań pod kątem gospodarowania odpadami oraz projektując rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie energetyczne budynków oraz emisję zanieczyszczeń związanych z wdrażaniem modelu GOZ w przedsiębiorstwach. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001.

 

Bartosz Sierżęga

Jacek Adamczak

Prawnik, wykładowca akademicki, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Wrocławskiej (MBA). Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej na kierunku ekonomia, a jego obszary badawcze to ochrona środowiska, ekonomia zrównoważonego rozwoju oraz aspekty prawne i ekonomiczne restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Zajmował kluczowe stanowiska zarządzające tworząc strategie handlowe, organizując ekspansje i rozwój na rynkach UE w polskich firmach będących liderami swoich segmentów w szeroko rozumianej branży tworzyw sztucznych, recyklingu i gospodarki odpadami. W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką prawną związaną z ochroną środowiska oraz wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001.

 

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunków: Mechaniczna Technologia Drewna oraz Zarządzanie Logistyczne. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, a jego obszary badawcze to inżynieria produkcji, innowacyjne metody optymalizacji systemów produkcyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Od ponad 25 lat na strategicznych stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach współpracujących z korporacjami oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi będących światowymi liderami swoich segmentów w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zakładem produkcyjnym i zarządzania zespołem sprzedażowym w branżach Automotive i FMCG. W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką administracyjną oraz procesową związaną z ochroną środowiska i wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001.

 

Tomasz Nalewa

Aleksandra Chmara

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunkach Prawo Europejskie oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Uzyskała certyfikat Front End Developer, posługuje się językami HTML, CSS, JS, JQuery, PHP. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla Przedsiębiorców w konkursach wspierających eksport i internacjonalizację, inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych skutkujących wdrożeniem na rynek innowacyjnych produktów, usług i technologii. Posiada doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami z branż: IT, ekologicznej, farmaceutycznej, medycznej czy produkcyjnej.