Norma ISO 14001 to międzynarodowy standard wprowadzający w organizacji system zarządzania środowiskowego i opiera się ona na modelu:

 • planuj
 • wykonaj
 • sprawdź
 • działaj

Istotnym aspektem jest ciągłe udoskonalanie procesów, organizacje wprowadzając normę ISO 14001, udowadniają swoje zaangażowanie w ochronę środowiska wykraczające ponad spełnianie podstawowych założeń formalno- prawnych.

Jako audytorzy wewnętrzni normy ISO 14001, proponujemy Państwu:

 • przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia systemu zarządzania środowiskowego,
 • identyfikację aspektów środowiskowych
 • stworzenie polityki środowiskowej organizacji,
 • wdrożenie i przeszkolenie kadr w celu podniesienia świadomości ekologicznej,
 • pomoc w realizacji celów środowiskowych,
 • przeprowadzenie audytu przygotowującego do certyfikacji ISO 14001,
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego po procesie certyfikacji.