Rangę podstawowego zasobu i potencjału ludzkiego przyznaje się wiedzy, a uczenie się jest koniecznością, która pozwala przystosować się człowiekowi do zaistniałych sytuacji i zdarzeń. Dlatego podstawowym działaniem mającym na celu przygotowanie społeczeństwa do ochrony środowiska powinna być Ekoedukacja.

Definicja:
Ekoedukacja to budowanie symbiozy z przyrodą poprzez poznanie problemów środowiska w którym żyjemy, to wykształcenie samouczącej się społeczności dla której nadrzędnym celem jest ochrona środowiska oraz rozwój społeczny z poszanowaniem wszystkich naturalnych zasobów przyrody.

Największą korzyścią Ekoedukacji jest ochrona środowiska naturalnego, która jest bezpośrednio powiązana z zdrowiem i bezpieczeństwem ekologicznym społeczeństwa. To właśnie Ekoedukacja powinna być kluczowym elementem w rozwoju i aktywności społeczeństwa w realizacji wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie powszechnej Ekoedukacji wśród społeczeństwa w każdym wieku, przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe, pozwoli także na uruchomienie wielu nowych projektów, które z pewnością wspomogą wdrożyć w przedsiębiorstwach i organizacjach innowacyjne rozwiązania.

Ekoedukacja społeczeństwa powinna być prowadzona w 4 obszarach:
-Przedszkola, szkoły, uczelnie;
-Miejsca pracy;
-Miejsca użyteczności publicznej;
-Kampania medialna.