Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Audyt środowiskowy – eko inwentura

Audyt środowiskowy przeprowadzony przez Grupę EKOPRO pozwoli na obiektywną ocenę działalności przedsiębiorstwa pod kątem zgodności
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Na czym polega audyt środowiskowy?

Audytor środowiskowy Grupy EKOPRO rozpoczyna swoją pracę od analizy przepływów materiałowych (produkty, opakowania) i surowcowych (odpady) w przedsiębiorstwie.

Następnie sprawdza, czy dokumentacja w przedsiębiorstwie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i rejestrami.

Kolejnym etapem jest określenie w jakich miejscach, w jakich ilościach i pod jakimi kodami są wytwarzane odpady oraz które z nich i w jaki sposób nadają się do odzysku lub recyklingu.

Na podstawie wyników i analizy otrzymanych informacji określają lokalizację dla pojemników na odpady oraz przedstawiają sugestie dotyczące najlepszego sposobu segregowania i pozyskiwania poszczególnych frakcji odpadów jak również restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Co obejmuje audyt ekologiczny?

Audyt ekologiczny obejmuje szereg kompleksowych działań. Wśród nich należy wymienić:

  • analizę poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa pod kątem przepływów oraz wielkości strumienia odpadów, jakie wytwarza przedsiębiorstwo oraz określenie struktury jakościowej wytwarzanych odpadów pod kątem ich ponownego zagospodarowania,
  • określenie działań, które wspomogą działalność przedsiębiorstwa w zakresie efektywności gospodarowania odpadami i pozwolą na wdrożenie systemów kontrolujących przestrzeganie przez przedsiębiorstwo obowiązków związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami i gospodarką opakowaniami.
  • analizę stanu faktycznego gospodarki opakowaniami i odpadami w przedsiębiorstwie
  • analizę  i rejestrację odpadów pod kątem ich klasyfikacji w systemie BDO,
  • analizę źródeł powstawania emisji do środowiska pod kątem ich rejestracji w KOBiZE,
  • analizę źródeł występowania i stosowania czynników chłodniczych (CRO).

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu ekologicznego?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, do wykonania audytu ekologicznego jest zobowiązany każdy przedsiębiorca, którego działalność wpływa na gospodarkę. Warto przeprowadzić go również we wszystkich firmach, których funkcjonowanie może zagrażać środowisku naturalnemu.

Co grozi za niewywiązanie się z obowiązku?

Każda działalność powinna być prowadzona w sposób nie powodujący szkody. W przypadku kontroli i stwierdzenia nieprawidłowości, przedsiębiorstwo zostanie zobowiązane do usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku.

Kompleksowe usługi na rzecz ochrony środowiska

W Grupie EKOPRO działamy na rzecz zrównoważonej gospodarki odpadami oraz wprowadzania opakowań na rynek polski i europejski. Pomagamy przeprowadzić działania związane z Centralnym Rejestrem Operatorów oraz świadczymy doradztwo środowiskowe. Tak szeroki zakres usług gwarantuje, że Państwa przedsiębiorstwo będzie działało zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami. Proponujemy również outsourcing środowiskowy – stałą współpracę w ramach ochrony środowiska. Zachęcamy do kontaktu.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.