Ekoinwentura – Audyt środowiskowy

Eksperci Grupy EKOPRO rozpoczynają swoją prace od analizy przepływów materiałowych (produkty, opakowania) i surowcowych (odpady) w przedsiębiorstwie. Następnie sprawdzają czy dokumentacja w przedsiębiorstwie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i rejestrami. Kolejnym etapem jest określenie w jakich miejscach, w jakich ilościach i pod jakimi kodami są wytwarzane odpady oraz które z nich i w jaki sposób nadają się do odzysku lub recyklingu. Na podstawie wyników i analizy otrzymanych informacji określają lokalizacje dla pojemników na odpady oraz przedstawiają sugestie dotyczące najlepszego sposobu segregowania i pozyskiwania poszczególnych frakcji odpadów jak również restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Analiza poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa pod kątem przepływów oraz wielkości strumienia odpadów, jakie wytwarza przedsiębiorstwo oraz określenie struktury jakościowej wytwarzanych odpadów pod kątem ich ponownego zagospodarowania. Określenie działań, które wspomogą działalność przedsiębiorstwa w zakresie efektywności gospodarowania odpadami i pozwolą na wdrożenie systemów kontrolujących przestrzeganie przez przedsiębiorstwo obowiązków związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami i gospodarką opakowaniami.

  1. Analiza stanu faktycznego gospodarki opakowaniami i odpadami w przedsiębiorstwie
  2. Analiza i rejestracja odpadów pod kątem ich klasyfikacji w systemie BDO
  3. Analiza źródeł powstawania emisji do środowiska pod kątem ich rejestracji w KOBiZE
  4. Analiza źródeł występowania i stosowania czynników chłodnicych (CRO)

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 733 373

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 16:00

Copyright © 2023 Grupa EKOPRO sp. z o.o.