Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Na poczet przyjętego przez Polskę unijnego Pakietu GOZ nasze Państwo zobowiązało się do 2025 roku, poddać recyklingowi co najmniej 55 % odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60 %, a do 2035 roku do 65 %. Do 2025 roku, 65 % odpadów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 roku 70 %. Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno.

Składowanie odpadów

Nowe regulacje ustanawiają także ograniczenia składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10%, do 2035 roku. Do 2025 roku kraje UE wprowadzą selektywne zbieranie tekstyliów oraz odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Natomiast do 2024 selektywnie zbierane lub kompostowane będą odpady ulegające biodegradacji.

Zmniejszenie marnotrawienia żywności

Państwa członkowskie powinny także dążyć do ograniczenia marnotrawienia żywności o 30% do 2025 r. i 50% do 2030 r. Aby osiągnąć te cele , państwa członkowskie powinny wprowadzić zachęty do wykorzystania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji.Do 2025 r. co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno podlegać recyklingowi. Cel ten wzrośnie do 60 proc. do 2030 r. oraz 65 proc. do 2035 r.. Z obecnych 44 proc. materiałów opakowaniowych do 2025 r. 60 proc. będzie musiało zostać poddanych recyklingowi do 2025 r., natomiast 70 proc. do roku 2030.

Odrębne cele są ustalane dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno. Nowe wartości docelowe dla recyklingu odpadów opakowaniowych:

Tworzywa sztuczne 50 proc. do 2025 r. oraz 55 proc. do 2030 r.

Drewno 25 proc. do 2025 r. oraz 30 proc. do 2030 r.

Metale żelazne 70 proc. do 2025 r. oraz 80 proc. do 2030 r.

Aluminium 50 proc. do 2025 r. oraz 60 proc. do 2030r.

Szkło 70 proc. do 2025 r. oraz 75 proc. do 2030r.

Papier i tektura 75 proc. do 2025 r. oraz 85 proc. do 2030r.

Państwa członkowskie będą dążyć do tego aby od 2030 r. wszystkie odpady nadające się do recyklingu nie zostały przyjęte na składowiska. Projekt ustawy ogranicza także udział odpadów komunalnych na składowiskach do maksymalnie 10 proc. do 2035 r.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 9:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 15:00
Środa: 9:00 - 15:00
Czwartek: 9:00 - 15:00
Piątek: 9:00 - 15:00

Copyright © 2023 Grupa EKOPRO sp. z o.o.