Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

ZAKRES USŁUGI/POLSKA

 informowanie o zmianach w przepisach z zakresu ochrony środowiska dotyczących działalności i przedstawianie stosownych do tego rozwiązań.

 prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań wynikających z przepisów z zakresu ochrony środowiska i decyzji administracyjnych,

 opracowanie informacji o zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska oraz wyliczanie należnych opłat,

 prowadzenie konta zakładu w Bazie Danych o Produktach, Opakowaniach i Gospodarowaniu Odpadami (BDO) oraz w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE),

 wprowadzanie raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE),

 wprowadzanie sprawozdań do BDO (w zakresie odpadów i opakowań)

 współpraca z Organizacją Odzysku Opakowań w zakresie przekazywania informacji o wyrobach w opakowaniach wprowadzanych na rynek,

 prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwie.

 nadzór nad ewidencją wytwarzanych odpadów i kartami przekazania odpadów w ramach nadzoru nad bazą BDO,

 doradztwo w kontaktach z urzędami administracyjnymi,

 doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych, nadzorowanie umów z firmami odbierającymi odpady wraz z weryfikacją legalności ich działania,

 doradztwo z zakresu ochrony środowiska podczas nowych projektów inwestycyjnych,

 aktualizacja rejestru aktów prawnych, którym podlega przedsiębiorstwo

 wprowadzanie przedsiębiorstw zagranicznych nas teren Polski pod katem ich obowiązków w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki opakowaniami i gospodarki emisjami.

ZAKRES USŁUGI/UNIA EUROPEJSKA

wprowadzenie przedsiębiorstwa i dostosowanie jego działalności w zakresie rejestrów i sprawozdawczości w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

nadzór nad obowiązkami wynikającymi z wprowadzanie produktów i opakowań na teren poszczególnych krajów Unii Europejski.

rejestrujemy, nadzorujemy i wspieramy przedsiębiorców przez cały rok z rozliczeniami i raportami zarówno w opakowaniach jednostkowych, jak i transportowych.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.