Wspieramy lub tworzymy dział środowiska w Twojej firmie we wszystkich obszarach działalności związanych z gospodarką odpadami, gospodarką opakowaniami oraz oraz gospodarką emisjami. Nasza grupa ekspercka pomaga zarówno w zleceniach zadaniowych, jak i również zleceniach stałych.

 

Zielony Ład to mnóstwo nowych wyzwań dla Twojej organizacji. Z Nami nie tylko wypełnisz obowiązki dzięki odpowiednio szybkiemu planowaniu, ale masz dziś również szansę osiągnąć przewagę konkurencyjną nad resztą branży. Ochrona środowiska to nie tylko dodatkowy koszt ale też nowe możliwości!

W ramach stałej obsługi:

 1. Nadzorowanie ewidencji odpadów w systemach sprawozdawczych oraz ewidencji opakowań, recyklingu i emisji zanieczyszczeń.
 2. Terminowego sporządzania wymaganych przepisami sprawozdań (odpady, emisja, opakowania, recykling, Kobize, LUCID itp.).
 3. Bieżącej kontroli terminowości posiadanych przez organizację decyzji, pozwoleń z zakresu ochrony środowiska wymaganych bezwzględnie przepisami prawa.
 4. Monitorowanie bieżących oraz planowanych zmian w przepisach prawnych w ochronie środowiska.
 5. Bieżące doradztwo telefoniczne i mailowe związane z działalnością organizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym.
 6. Szkolenia cykliczne on-line z GOZ i ochrony środowiska.
 7. Wdrożenie procesów i zarządzanie procesami funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).
 8. Reprezentowanie organizacji w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony środowiska w tym z urzędami, organami administracji publicznej oraz instytucjami ds. ochrony środowiska.
 9. Pomoc w przygotowaniu organizacji do przeprowadzanych przez uprawnione do tego podmioty kontroli z zakresu ochrony środowiska, reprezentowania w trakcie kontroli oraz pomocy w realizacji zaleceń pokontrolnych.
 10. Pomoc i doradztwo w zakresie wdrażanych projektów inwestycyjnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym.
 11. Analiza wprowadzania opakowań na rynkach zagranicznych w obrębie Unii Europejskiej.
 12. Bieżącej kontroli kosztów ponoszonych przez organizację w zakresie ochrony środowiska oraz projektowanie rozwiązań GOZ.
 13. Przygotowywanie i wdrożenie działań oraz procedur niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania organizacji w obrębie GOZ.
 14. Okresowe kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 15. Stworzenie Raportu / Prezentacji / Opisu zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie bieżących aktualizacji, uwzględniając trendy w GOZ.
 16. Wdrożenie innowacyjnych działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego.
 17. Obliczenie śladu węglowego organizacji.
 18. Szkolenia indywidualne związane z profilem działalności przedsiębiorstwa z ochrony środowiska oraz GOZ.
 19. Wsparcie prawne i analizy prawne w zakresie ochrony środowiska i GOZ.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 733 373

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 16:00

Copyright © 2023 Grupa EKOPRO sp. z o.o.