Gospodarka o obiegu zamkniętym

Na wstępie warto zaznaczyć, że elektroniczne systemy dotyczące opakowań i odpadów są powoływane w każdym kraju Unii Europejskiej, a podstawę do tego działania daje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 zmieniająca Dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Transpozycja przepisów skończyła się 5 lipca 2020 r. Od początku 2019 r. – na mocy niemieckiej ustawy o opakowaniach (VerpackG) – u naszego zachodniego sąsiada funkcjonuje system rejestrowy LUCID, obejmując swoim zasięgiem także podmioty zagraniczne, które – chcąc rozpocząć wprowadzanie produktów w opakowaniach na terytorium Niemiec – muszą przed pierwszą sprzedażą zarejestrować się w tym systemie oraz powiązać go z Systemem Dualnym, odpowiednikiem polskich organizacji odzysku opakowań. W Polsce do tej pory dysponujemy tylko konceptem tworzonych przepisów ROP, ale patrząc na działający już w myśl tych zasad system LUCID, możemy zauważyć wiele podobieństw, ale również sporo znaczących w ich funkcjonowaniu różnic.

Pomagamy przy wprowadzaniu polskich przedsiębiorstw na rynek niemiecki pod względem ich funkcjonowania i sprawozdawczości wynikających z obowiązków przedsiębiorców związanych z gospodarką opakowaniami i odpadami na obszarze Niemiec, bezpośrednio powiązanych z niemiecką ustawą VerpackG i niemieckim rejestrem dla przedsiębiorców LUCID.

  1. Projektowanie produktów i opakowań
  2. Projektowanie i wdrażanie gospodarki materiałowej i surowcowej
  3. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań pod kątem oszczędności energii
  4. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań pod kątem oszczędności emisji
  5. Projektowanie i wdrażanie rozwiązań pod kątem oszczędność wody

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Nowy Kisielin – A.Wysockiego 4
66-002 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 733 373

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00

Copyright © 2023 Grupa EKOPRO sp. z o.o.