Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Verpackg

Każdy może sprawdzić, czy producent, od którego produkt zakupił, jest należycie zarejestrowany w Systemie Dualnym VerpackG/LUCID. W ramach raportowania danych firmy muszą informować ile masy opakowań lub materiałów opakowaniowych wprowadziły na rynek i jaka ich część była zaangażowana w system.

Oddzielnie odbywa się to w zależności od tzw. frakcji materiałowych, tj. papieru, tektury, opakowań lekkich (z opakowaniami metalowymi, laminatami i tworzywami sztucznymi) oraz szkła. Publiczny rejestr administrowany przez Zentrale Stelle Verpackungsregister jest ogólnie dostępny na oficjalnej stronie internetowej.

VerpackG – co to jest?

VerpackG to niemiecka ustawa dotycząca gospodarowania opakowaniami, która reguluje i określa wymogi dla firm i przedsiębiorstw w zakresie obowiązkowej rejestracji opakowań, jakie wprowadzają na rynek. Została wprowadzona 01.01.2019 roku i zastąpiła dotychczasowy VerpackV. Ustawa ma na celu ochronę środowiska poprzez zminimalizowanie ilości odpadów opakowaniowych oraz zachęcenie do stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Jest zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.

 

VerpackG – kogo dotyczy?

Kogo dotyczy obowiązkowa rejestracja w systemie VerpackG? Obowiązek rejestracji dotyczy przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, które po raz pierwszy wytwarzają, wprowadzają lub wypuszczają opakowania na rynek niemiecki. Zgłoszenie do VerpackG powinno odbyć się przed przewiezieniem towarów przez granicę. W momencie jej przekroczenia uznaje się, że opakowanie zostało wprowadzone na rynek niemiecki.

Dotyczy to również podmiotów, które prowadzą sprzedaż online, a towar jest wysyłany z terytorium Polski.

W przypadku małych i bardzo małych przedsiębiorstw zazwyczaj wymagane są tylko dwa sprawozdania w ciągu roku (planowana i rzeczywista ilość). Ustawa o opakowaniach nie zawiera minimalnego limitu de minimis dla obowiązków w zakresie uczestnictwa/rejestracji w systemie i sprawozdawczości danych.

 

Czym jest pierwsze wprowadzenie opakowania na rynek niemiecki?

Producentem lub pierwszym dystrybutorem w rozumieniu ustawy o opakowaniach z konsekwencjami wynikającymi z obowiązku rejestracji i uczestnictwa w systemie jest osoba, która po raz pierwszy w Niemczech w celach handlowych przekazuje osobie trzeciej w ramach sprzedaży opakowanie zewnętrzne wypełnione towarami, które zazwyczaj gromadzi jako odpady u prywatnych konsumentów końcowych (prywatne gospodarstwa domowe, inne źródła) w celu dystrybucji, konsumpcji lub wykorzystania. Proszę zapoznać się z tymi informacjami i określić jakim przepisom ustawy Państwo podlegacie, analizując przepis z profilem działalności.

Jakie opakowania wyróżnia ustawa VerpackG?

Zgodnie z zapisami ustawy, na rynek niemiecki można wprowadzić opakowania:
●    jednostkowe, przeznaczone do handlu detalicznego,
●    zbiorcze, w których znajduje się więcej niż jeden produkt,
●    wysyłkowe, przeznaczone do pakowania produktu podczas transportu, na przykład w folia,
●    serwisowe, używane do przekazania towaru konsumentowi podczas sprzedaży, pudełka, kubki, torebki itd.\

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 2021 roku, rozróżnić można także opakowania przeznaczone dla konsumenta detalicznego oraz trafiające do klienta B2B. Niezależnie jednak od rodzaju, wszystkie powyższe rodzaje podlegają rejestracji i zgłoszeniu w systemie VerpackG, jeśli po raz pierwszy są wprowadzane na rynek niemiecki.

Jak przebiega rejestracja w VerpackG?

Cały proces musi być przeprowadzony, nawet jeśli jedna sztuka opakowania jest wprowadzana do obiegu VerpackG 
1.    Utworzenie konta i wypełnienie niezbędnych danych dotyczących podmiotu wprowadzającego opakowanie.
2.    Podpisanie umowy z firmą recyklingową.
3.    Określenie szacowanej ilości wprowadzanych opakowań. 
4.    W razie zmian – zwiększenie/obniżenie ilości opakowań.
5.    Złożenie raportu.

Deklaracja ilości  oraz ich zmiana, a następnie opłata za rzeczywistą liczbę wprowadzonych opakowań następuje do dnia 15 maja.

Jeśli ilość opakowań przekracza wartości określone przez ustawę, może być także konieczne złożenie odpowiedniej Deklaracji Kompletności do Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) – Niemieckiego Centralnego Rejestru Opakowań.


Ile kosztuje rejestracja w systemie VerpackG?

Rejestracja opakowań w Niemczech w systemach VerpackG.

Opłaty związane z VerpackG:

●    opłata za umowę z firmą recyklingową, zgodna z ustaleniami z dostawcą usługi,
●    opłata za wydanie licencji w kwocie 100 euro na okres 2 lat,
●    opłata recyklingowa, zależna od ilości opakowań wprowadzonych na rynek.

Orientacyjne koszty związane z VerpackG mogą wahać się od kilkuset euro wzwyż.

Co grozi za niewywiązanie się z obowiązku?

Brak rejestracji, niepełne lub błędne podanie danych niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Wśród nich ustawa wymienia:

● grzywnę w wysokości do 100 000 euro,

● wszczęcie postępowania wyjaśniającego w ZSVR,

● włączenie do postępowania organy ścigania odpowiednie dla właściwego kraju związkowego,

● całkowity zakaz handlu na rynku niemieckim.

Kara adekwatna jest do wagi naruszenia.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Grupy EKOPRO

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z niewłaściwą rejestracją, warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów Grupy EKOPRO

Proponujemy również inne usługi związane z ochroną środowiska:
●    doradztwo środowiskowe,
●    rejestracja LUCID,
●    audyt środowiskowy,
●    audyt wewnętrzny ISO,
●    outsourcing środowiskowy.

Zachęcamy do kontaktu!

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.