VERPACKG / LUCID

.Każdy może sprawdzić, czy producent, którego produkt zakupił, jest należycie zarejestrowany w systemie LUCID. Ponadto zostanie utworzony centralny rejestr danych, Nieprawidłowości będą w przyszłości bardzo szybko widoczne w centralnym rejestrze opakowań nawet z mocą wsteczną i mogą prowadzić do kar pieniężnych w wysokości do 200 000 Euro za każdy przypadek naruszenia obowiązków sprawozdawczych. W ramach raportowania danych firmy muszą informować CSSD online, ile masy opakowań lub materiałów opakowaniowych wprowadziły na rynek i jaka ich część była zaangażowana w system. Oddzielnie odbywa się to w zależności od tzw. frakcji materiałowych, tj. papieru, tektury, tektury, opakowań lekkich (z opakowaniami metalowymi, laminatami i tworzywami sztucznymi) oraz szkła.

Ponadto należy określić systemy, z którymi, została zawarta umowa o uczestnictwo w systemie. W przypadku małych i bardzo małych przedsiębiorstw zazwyczaj wymagane są tylko dwa powiadomienia w ciągu roku (planowana ilość i rzeczywista ilość). Ustawa o opakowaniach nie zawiera minimalnego limitu de minimis dla obowiązków w zakresie uczestnictwa/rejestracji w systemie i sprawozdawczości danych. Producentem lub pierwszym dystrybutorem w rozumieniu ustawy o opakowaniach z konsekwencjami wynikającymi z obowiązku rejestracji i uczestnictwa w systemie jest osoba, która po raz pierwszy w Niemczech w celach handlowych przekazuje osobie trzeciej sprzedaż i/lub opakowanie zewnętrzne wypełnione towarami, które zazwyczaj gromadzi jako odpady u prywatnych konsumentów końcowych (prywatne gospodarstwa domowe, inne źródła) w celu dystrybucji, konsumpcji lub wykorzystania. Proszę zapoznać się z tymi informacjami i określić jakim przepisom ustawy Państwo podlegacie, porównując przepis z profilem Państwa działalności.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Nowy Kisielin – A.Wysockiego 4
66-002 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 733 373

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00

Copyright © 2023 Grupa EKOPRO sp. z o.o.