Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Sprawozdanie z wprowadzonych opakowań. pomoc de minimis, wyliczenie opłaty produktowej, organizacja odzysku opakowań

2024-07-02 | Baza wiedzy

Sprawozdanie z wprowadzonych opakowań.

W dzisiejszych czasach, coraz więcej uwagi przykładamy do odpowiedzialności ekologicznej i dbałości o środowisko. W związku z tym, przedsiębiorcy wprowadzający opakowania na rynek muszą spełniać określone wymogi prawne, takie jak raportowanie wprowadzonych opakowań w systemie BDO.

Opłata produktowa: Kiedy i jak ją uiścić?

Opłata produktowa nakłada na przedsiębiorców obowiązek partycypacji w kosztach gospodarowania odpadami opakowaniowymi. W praktyce oznacza to, że wprowadzając produkty w opakowaniach na rynek, musisz liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty produktowej do marszałka województwa.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty?

Obowiązek zapłaty opłaty produktowej powstaje z chwilą wprowadzenia opakowanego produktu na rynek. Co ważne, nie ma znaczenia czy opakowanie jest jednostkowe, zbiorcze czy transportowe – wszystkie podlegają opłacie.

Jak obliczyć wysokość opłaty?

Wysokość opłaty produktowej zależy od kilku czynników:

 • Rodzaj opakowania: Stawki opłaty są zróżnicowane dla różnych rodzajów opakowań (np. szkło, plastik, papier).
 • Masa opakowania: Opłata jest naliczana za każdy kilogram opakowania wprowadzonego na rynek.
 • Poziom recyklingu: Stawki opłaty mogą być obniżone, jeśli przedsiębiorca osiągnie wymagany poziom recyklingu odpadów opakowaniowych.

Terminy i sprawozdawczość

Przedsiębiorcy są zobowiązani do składania rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (BDO) do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

De Minimis: Czy Twoja firma kwalifikuje się do zwolnienia z opłaty produktowej?

Program de minimis to korzystne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek niewielkie ilości opakowań. Jeśli suma masy opakowań wszystkich frakcji wprowadzonych przez Twoją firmę w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza
1 tony, możesz być zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty produktowej. To oznacza realne oszczędności i odciążenie finansowe dla Twojego biznesu.

Warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać z pomocy de minimis.

– złożenie oświadczenia: Przedsiębiorca składa odpowiednie dokumenty uprawniające do skorzystania z pomocy de minimis do marszałka województwa do dnia 15 marca (oświadczenie + formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014, poz. 1543)

waga opakowań – łączna suma wszystkich wprowadzonych frakcji nie może przekroczyć 1 tony

Jakie korzyści daje pomoc de minimis?

Zwolnienie z opłaty produktowej przekłada się na wymierne oszczędności finansowe.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pomoc de minimis, przedsiębiorcy zostają zwolnieni z opłaty produktowej za wprowadzone opakowania i z opłat za publiczne kampanie edukacyjne za poprzedni rok kalendarzowy. 

Organizacja odzysku opakowań: Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju?

Współpraca z Organizacją Odzysku Opakowań to strategiczne podejście dla firm, które chcą kompleksowo zadbać o swoje obowiązki związane z gospodarką opakowaniami. Przekazując odpowiedzialność za odzysk i recykling opakowań Organizacji Odzysku Opakowań, przedsiębiorcy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, mając jednocześnie pewność, że spełniają wszystkie wymogi prawne.

Na czym polega współpraca z organizacją odzysku opakowań?

Współpraca z organizacją odzysku opiera się na zawarciu umowy, na mocy której organizacja przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu opakowań wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę. W zamian przedsiębiorca uiszcza opłatę za każdy kilogram opakowania, która pokrywa koszty związane z procesem odzysku i recyklingu.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • Oszczędność czasu i zasobów: organizacja odzysku opakowań zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z odzyskiem opakowań, od zbierania i sortowania po recykling i raportowanie.
 • Pewność spełnienia obowiązków: gwarantuje, że wszystkie działania związane
  z odzyskiem opakowań są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dostęp do wiedzy i doświadczenia: organizacja odzysku opakowań oferuje wsparcie merytoryczne i doradztwo w zakresie gospodarki opakowaniami.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma kwalifikuje się do skorzystania z pomocy de minimis, czy też zdecyduje się na współpracę z organizacją odzysku opakowań, Grupa Ekopro jest gotowa wesprzeć Cię na każdym etapie. Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami i rozliczeń środowiskowych.

 • Analiza potrzeb: Przeprowadzimy szczegółową analizę Twojej sytuacji, uwzględniając rodzaj i ilość wprowadzanych opakowań, specyfikę branży oraz indywidualne preferencje.
 • Doradztwo: Pomożemy Ci wybrać optymalny model rozliczenia, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.
 • Formalności: Zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z rejestracją
  w BDO, składaniem oświadczeń, przygotowywaniem sprawozdań oraz kontaktem
  z urzędami.
 • Reprezentacja: Będziemy reprezentować Twoje interesy w kontaktach
  z organizacjami odzysku opakowań oraz innymi instytucjami.
 • Monitoring: Zapewnimy stały monitoring realizacji obowiązków, dbając o to, aby Twoja firma zawsze działała zgodnie z przepisami.

Skontaktuj się z nami

ZAUFALI NAM

 

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.