Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Sprawozdania roczne dla gastronomii w systemie BDO.

2024-07-04 | Baza wiedzy

Sprawozdania roczne dla gastronomii w systemie BDO.

Wszystkie podmioty w sektorze gastronomicznym oferujące posiłki na wynos zobowiązane są do rejestracji w systemie BDO. Rejestracja pozwala kontrolować i ewidencjonować opakowania z tworzywa sztucznego, które ostatecznie staną się odpadem.
Możliwość monitorowania przepływu opakowań pomoże w podejmowaniu właściwych decyzji do skuteczniejszego zarzadzania odpadami.
Obowiązkiem jest również aktualizowanie danych, które odzwierciedlają rzeczywistą sytuację i prowadzenie szczegółowej ewidencji osobnej dla każdego z miejsc prowadzenia działalności. Bark rejestracji może narazić firmę na wysokie kary finansowe.

 

Obowiązki wynikające z dyrektywy SUP.

Dyrektywa SUP ma na celu nie tylko ograniczenie użycia plastikowych produktów jednorazowego użycia i zastąpić je opakowaniami alternatywnymi, ale także podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami powstałymi z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Odpowiednie oznaczenia czy etykiety informujące o ich właściwym recyklingu czy utylizacji pozwoli uniknąć błędów. Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania certyfikatów ekologicznych, które będą potwierdzeniem, że podmiot chce mieć wpływ na ochronę środowiska.

Aktualizacja wniosku w systemie BDO.

Bieżąca i rzetelna ewidencja oferowanych opakowań niezbędna jest do określenia ilości i rodzajów opakowań jednorazowych wprowadzonych na rynek. Wiąże się to z aktualizacją wniosku, w którym określamy faktyczny stan.
Wnioski muszą być zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Środowiska, co wymaga konsultacji z ekspertami czy inspektorami z Urzędu Marszałkowskiego.

Sprawozdania roczne dla podmiotów gastronomicznych.

Obowiązek składania corocznych sprawozdań w systemie BDO dotyczy wszystkich firm gastronomicznych. W sprawozdaniu określamy ilość oraz rodzaj wprowadzonego na rynek opakowania jednorazowego użytku.
Uwzględniamy również opłaty wynikające z wprowadzania opakowań na rynek, czyli opłatę produktową, opłatę konsumencką oraz opłatę recyklingową.
Niezłożenie sprawozdania w ustawowym terminie może wiązać się z nałożeniem kary finansowej.
Sprawozdanie powinno określać ilość i rodzaj wprowadzonych opakowań który ma odzwierciedlenie w prowadzonej przez nas rzetelnej ewidencji.  Ewidencja powinna być przejrzysta, kompletna, poparta dokumentami zakupu i sprzedaży oraz dostępna w przypadku kontroli organów do tego uprawnionych.
Zmiany w przepisach powinny być na bieżąco monitorowane w wdrażane w życie.

Opłata produktowa

Opłata produktowa to rodzaj opłaty nakładanej na przedsiębiorcę w momencie wprowadzenia przez niego produktu w opakowaniu, bez względu na to z jakiego materiału danego opakowanie jest zrobione.
Jest przeznaczona na pokrycie kosztów zawiązanych z recyklingiem oraz utylizacją odpadów opakowaniowych. Jest pewnego rodzaju „karą” która ma zachęcić nie tylko sprzedawców, ale i producentów, importerów czy dystrybutorów do stosowania metod wpływających na zmniejszenie ilości opakowań, które dzięki nim trafiają na rynek. Wiąże się to z wprowadzeniem ekologicznych rozwiązań, które ostatecznie przyniosą korzyści zarówno środowisku naturalnemu, ale również przyczynią się do poprawy wizerunku firmy.

Opłata konsumencka za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z nowelizacją podmioty prowadzące jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną, w której oferowane są opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takie jak opakowania na napoje i pojemniki na żywność, są zobowiązani od 01.01.2024 roku do pobrania opłaty od użytkowników końcowych, którzy nabywają te produkty lub same opakowania. Opłata ta nazwana została opłatą konsumencką. Użytkownik końcowy to podmiot, który nabywa te produkty w celu własnego użytku, bez dalszej odsprzedaży.

Opłata konsumencka dotyczy jednorazowych kubków i pojemników na żywność wykonanych z tworzywa sztucznego.
Oprócz obowiązku złożenia sprawozdania, w którym określamy jakie opakowania firma wprowadziła na rynek oraz w jakiej ilości, zobowiązana jest również do wnoszenia opłaty konsumenckiej. Opłata będzie wnoszona na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania w/wym. opłaty.
Ma ona na celu zniechęcenie klienta końcowego do zakupu takiego opakowania, ale również zachęcenie do zastosowania opakowania alternatywnego. Opłatę konsumencką podmioty gastronomiczne będą przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego raz w roku do dnia 15 marca.

 

Opłata recyklingowa za wprowadzenie toreb z tworzywa sztucznego powyżej 15 mikronów.

Rzetelna ewidencja nie dotyczy jedynie opakowań wprowadzanych na rynek, ale obejmuje również torby z tworzywa sztucznego powyżej 15 mikronów.
Ilość wprowadzonych reklamówek należy deklarować corocznie w sprawozdaniu, natomiast opłatę recyklingową należy do właściwego Urzędu Marszałkowskiego przekazywać kwartalnie. Opłata recyklingowa ma na celu zachęcenie do bardziej ekologicznych rozwiązań i przejść na torby papierowe czy wielokrotnego użytku oczywiście z korzyścią dla nas i dla środowiska.

Pomoc de minimis.

Podmioty gastronomiczne rozliczając się z wprowadzonych opakowań mają możliwość skorzystania z pomocy de minimis.
Jest to pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Możemy w ten sposób obniżyć koszty związane z naszym dostosowaniem się do wymogów prawnych dotyczących wprowadzania jednorazowych opakowań.
Aby móc skorzystać z pomocy de minimis podmiot musi spełnić określone kryteria oraz złożyć dokumenty w terminie do 15 marca każdego roku.

Wymagana sprawozdawczość i aktualizacja informacji w systemie BDO.

Aktualizacja danych w systemie BDO powinna być uzupełniana na bieżąco, wskazując aktualny stan. Dotyczy o zarówno prowadzanych opakowań – ich rodzajów, ale także wytwarzanych odpadów związanych w prowadzeniem działalności.
Obowiązkiem wszystkich podmiotów zarejestrowanych w systemie jest terminowe składanie sprawozdań co jest kluczowe dla zgodności z przepisami prawa.
Rzetelna i bieżąca ewidencja również przyczyni się wiarygodnego określenia ilości wprowadzonych opakowań i jest podstawą do prawidłowego raportowania.
Niezbędne jest również prowadzenie wewnętrznych audytów, które określą zmiany jakie zachodzą w przedsiębiorstwie.
Kara za brak sprawozdawczości.

Konsekwencje finansowe oraz prawne mogą być nałożone na wszystkie podmioty, którym zostanie udowodniony brak sprawozdawczości. To czy firma przestrzega przepisów świadczy o ojej wiarygodności i odpowiedzialności społecznej.
Zaniechanie tych obowiązków może wiązać się zarówno z utratą partnerów biznesowych jak i klientów.

Grupa EkoPro – Twój Partner w Ochronie Środowiska

Zawiłości przepisów związanych z BDO i dyrektywą SUP mogą być przytłaczające. Dlatego jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Grupa EkoPro to zespół doświadczonych specjalistów, którzy kompleksowo zajmą się Twoimi obowiązkami środowiskowymi.

Co możemy dla Ciebie zrobić:

  • Rejestracja i aktualizacja danych w BDO: Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, aby Twoja firma była zawsze zgodna z przepisami.
  • Prowadzenie ewidencji opakowań i odpadów: Zapewnimy rzetelną i przejrzystą dokumentację, która ułatwi Ci raportowanie.
  • Sporządzanie sprawozdań rocznych: Przygotujemy kompletne i terminowe sprawozdania, uwzględniając wszystkie wymagane informacje.
  • Rozliczanie opłat produktowych, konsumenckich i recyklingowych: Pomożemy Ci obliczyć i uregulować wszystkie należne opłaty.
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów: Podpowiemy, jak zmniejszyć ilość odpadów i obniżyć koszty związane z opakowaniami.
  • Pomoc w uzyskaniu pomocy de minimis: Sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do wsparcia finansowego i pomożemy Ci złożyć wniosek.

Zapraszamy do kontaktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.