Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Dyrektywa plastikowa (SUP). Czym jest oraz Jakie zmiany wprowadza?

2024-07-02 | Baza wiedzy

„Dyrektywa plastikowa” (SUP). Jakie zmiany wprowadza i kiedy wchodzi w życie?

Dyrektywa SUP (Single-Use Plastic) to unijne przepisy mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu jednorazowych opakowań na środowisko. Wprowadzona w 2019 roku, dyrektywa ta stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony ekosystemów. W artykule zwrócimy uwagę na cel i zakres dyrektywy, jej implementację oraz obowiązki z niej wynikające, zarządzanie odpadami, opakowania alternatywne, ochronę środowiska.

Cel dyrektywy SUP

Celem dyrektywy SUP, czyli dyrektywy single-use-plastic jest ograniczenie negatywnego wpływu jednorazowych opakowań na środowisko. Znana również jako dyrektywa plastikowa, ma na celu zmniejszenie ilości odpadów plastikowych oraz promowanie alternatywnych rozwiązań. Głównym założeniem jest redukcja zużycia jednorazowych opakowań, wprowadzenie nowych oznaczeń oraz zwiększenie recyklingu.

Dyrektywa SUP została zaprojektowana, aby zwalczyć problem zanieczyszczenia plastikiem poprzez szereg środków prawnych i regulacyjnych. Obejmuje ona nie tylko ograniczenie produkcji jednorazowych opakowań plastikowych, ale również promowanie innowacji w zakresie alternatywnych materiałów i technologii. Chodzi nie tylko o zmniejszenie ilości odpadów, ale także zwiększenie świadomości konsumentów i producentów na temat konieczności zmiany podejścia do korzystania z plastiku.

Priorytetem jest zmniejszenie ilości jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, które trafiają na rynek. Dotyczy to przede wszystkim takich produktów jak plastikowe sztućce, talerze, słomki, mieszadła do napojów, patyczki higieniczne oraz pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego. Produkty te używane są tylko raz, a ich recykling jest skomplikowany i kosztowny. Dodatkowo dyrektywa nakłada obowiązek na producentów, aby do 2025 roku wszystkie butelki plastikowe zawierały co najmniej 25 % materiałów pochodzących z recyklingu odpadów, a do 2030 roku ten procent ma wzrosnąć do 30 %.

Implementacja dyrektywy SUP, wdrażanie dyrektywy SUP

Proces implementacji dyrektywy SUP obejmuje wprowadzenie odpowiednich przepisów na szczeblu krajowym, takich jak ustawa SUP oraz rozporządzenia SUP. Wdrażanie dyrektywy SUP polega na praktycznym stosowaniu tych przepisów przez państwa członkowskie oraz monitorowaniu ich skuteczności. Skutki wdrażania obejmują m.in. zmniejszenie ilości odpadów plastikowych oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu jednorazowych opakowań.

Wdrażanie dyrektywy SUP wymaga ścisłej współpracy pomiędzy organami rządowymi, przemysłem a społeczeństwem obywatelskim. Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do przekształcenia dyrektywy w prawo krajowe, dostosowując swoje przepisy do wymogów unijnych. To proces skomplikowany, wymagający odpowiedniego planowania
i zarządzania, aby zapewnić skuteczne egzekwowanie nowych regulacji.

Kluczowym elementem implementacji jest edukacja i informowanie społeczeństwa o nowych przepisach oraz korzyściach płynących z ich przestrzegania. Kampanie informacyjne
i edukacyjne mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu jednorazowych opakowań oraz promowanie zmiany nawyków konsumpcyjnych. Skuteczne wdrożenie dyrektywy SUP przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych
w środowisku, poprawiając jakość życia i zdrowie publiczne.

Obowiązek ewidencji opakowań jednorazowego użytku

W ramach obowiązków wynikających z Dyrektywy SUP (single-use-plastic) inaczej Dyrektywy Plastikowej, państwa członkowskie muszą wprowadzić odpowiednie przepisy oraz systemy zarządzania odpadami. Zakres gospodarowania odpadami obejmuje między innymi selektywne zbieranie, recykling odpadów oraz odpowiednie oznaczenie produktów. Oznaczenie produktów ma na celu informowanie konsumentów o składzie produktu oraz sposobach jego utylizacji. Nowe zasady dotyczą również odpowiedzialności producentów za koszty związane z zarządzaniem odpadami.

Producenci są zobowiązani do pokrycia kosztów związanych z zarządzaniem odpadami,
w tym zbiórki, transportu i przetwarzania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Mają również obowiązek wprowadzenia systemów odpowiedzialności producenta, co oznacza, że produkty są projektowane z myślą o możliwości recyklingu i minimalizacji odpadów. Obowiązkiem jest informowanie konsumentów o ekologicznych alternatywach oraz wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

Państwa członkowskie zobowiązane są monitorować i raportować postępy w zakresie realizacji celów dyrektywy SUP poprzez regularne raportowanie do Komisji Europejskiej ilości produkowanych i przetwarzanych odpadów plastikowych oraz skuteczności podejmowanych działań. Wdrożenie tych obowiązków ma na celu zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności w zarządzaniu odpadami z tworzyw sztucznych.

Zarządzanie odpadami w ramach ustawy SUP – nowe zasady

Odpady plastikowe stanowią główny problem, z którym mierzą się państwa członkowskie UE. W celu zmniejszenia ilości odpadów zobowiązane są wprowadzić systemy selektywnego zbierania odpadów co pozwala na skuteczniejsze odzyskiwanie i przetwarzanie materiałów. Ponadto, dyrektywa wprowadza wymóg prowadzenia ewidencji opakowań oraz zwiększenia stawek recyklingu.
Selektywne zbieranie obejmuje również edukację mieszkańców na temat segregacji odpadów i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w programach recyklingu.

Wprowadzenie ewidencji opakowań umożliwia monitorowanie przepływu plastikowych produktów na rynku oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań. Ewidencja pomaga również w identyfikacji obszarów wymagających dalszej poprawy i optymalizacji systemów zarządzania odpadami. Zwiększenie stawek recyklingu jest kluczowym elementem dyrektywy, mającym na celu maksymalizację odzysku surowców i minimalizację ilości odpadów trafiających na składowiska

Opakowania Styropianowe czy plastikowe – jakie są alternatywy, nowe oznaczenia

Wprowadzenie dyrektywy SUP spowoduje zwiększenie dostępności opakowań wielorazowych. Od 1 lipca 2024 r. każdy przedsiębiorca, który pakuje posiłki lub napoje w jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych, będzie musiał zapewnić klientom alternatywne opakowanie, za które nie trzeba będzie wnosić obowiązkowej opłaty produktowej.

Opakowania alternatywne dla jednorazowych plastików obejmują szeroką gamę materiałów
i produktów, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Do najbardziej popularnych należą opakowania wykonane z materiałów biodegradowalnych, takich jak bioplastiki, które rozkładają się szybciej niż tradycyjne plastiki. Inne alternatywy to opakowania wielokrotnego użytku, takie jak metalowe lub szklane pojemniki, które można używać wielokrotnie, zmniejszając tym samym ilość odpadów.

Wprowadzenie nowych oznaczeń na opakowaniach ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat ekologicznych alternatyw.

Edukacja i ochrona środowiska w kontekście dyrektywy SUP.

Kampanie edukacyjne mają kluczowe znaczenie w kontekście dyrektywy SUP, ponieważ zwiększają świadomość społeczną na temat problemu jednorazowych plastików oraz ich szkodliwego wpływu na środowisko. Działania te mają na celu zmniejszenie wpływu plastików na zanieczyszczenie środowiska oraz promowanie ochrony środowiska poprzez ograniczanie zużycia jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych.
Działania edukacyjne obejmują również współpracę z organizacjami pozarządowymi, szkołami i przedsiębiorstwami, aby promować zrównoważone praktyki i odpowiedzialne podejście do konsumpcji. Edukacja ekologiczna ma na celu wprowadzenie trwałych zmian w postawach i zachowaniach społeczeństwa, co jest kluczowe dla długoterminowej ochrony środowiska.

 

Dyrektywa SUP stanowi ważny krok w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko. Wprowadzenie odpowiednich przepisów, systemów zarządzania odpadami oraz promowanie alternatywnych rozwiązań ma na celu zmniejszenie ilości odpadów plastikowych oraz zwiększenie świadomości społecznej.

Ostatecznie sukces dyrektywy SUP zależy od skutecznej współpracy wszystkich zainteresowanych stron – rządów, producentów, konsumentów i organizacji społecznych. Tylko poprzez wspólne działania możemy osiągnąć cele dyrektywy i przyczynić się do ochrony naszej planety przed zanieczyszczeniem plastikiem.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony środowiska.
Nasze usługi obejmują:

Kompleksowy outsourcing środowiskowy:

Audyt środowiskowy:

Raportowanie KOBiZE:

Rejestracja w systemie LUCID:

Skontaktuj się z nami

ZAUFALI NAM

 

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.