Tel. +48 601 556 487 info@ekopro-grupa.pl

Czym jest VerpackG i rejestr LUCID?

2024-06-03 | Baza wiedzy

Czym jest VerpackG? Każdy przedsiębiorca wprowadzający opakowania na rynek niemiecki powinien znać tę ustawę. Jej celem jest ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych i promowanie bardziej ekologicznych rozwiązań. Wiąże się z nią także rejestr LUCID, nadzorowany przez Zentrale Stelle Verpackungsregister. To publiczny system rejestracji opakowań, który umożliwia firmom spełnienie wymogów VerpackG. Rejestracja w LUCID jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorstw wprowadzających opakowania na rynek niemiecki, co zapewnia transparentność i odpowiedzialność w zarządzaniu opakowaniami i odpadami.

Czym jest VerpackG?

VerpackG – co to jest? To niemiecka ustawa o opakowaniach, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, zastępując wcześniejsze przepisy VerpackV. Głównym celem ustawy jest ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych i promowanie bardziej ekologicznych rozwiązań. Ustawa ta wprowadza obowiązek rejestracji wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek niemiecki i jest zgodna z dyrektywami Unii Europejskiej.

VerpackG – kogo dotyczy?

VerpackG – kogo dotyczy? VerpackG obejmuje zarówno krajowe, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa, które wprowadzają opakowania na rynek niemiecki. Rejestracja musi odbyć się przed przewiezieniem towarów przez granicę Niemiec, co oznacza, że opakowanie uznaje się za wprowadzone na rynek niemiecki już w momencie przekroczenia granicy. Dotyczy to także firm prowadzących sprzedaż online, wysyłających towary z Polski.

W przypadku małych i bardzo małych przedsiębiorstw, wymogi sprawozdawcze są uproszczone i obejmują jedynie dwa raporty rocznie – dotyczące planowanej i rzeczywistej ilości wprowadzonych opakowań. Ustawa nie przewiduje minimalnych limitów, co oznacza, że każdy przedsiębiorca musi się zarejestrować i spełniać wymogi raportowania.

Jakie opakowania wyróżnia ustawa VerpackG?

Ustawa o opakowaniach VerpackG określa kilka rodzajów opakowań, które podlegają rejestracji:

 • jednostkowe – przeznaczone do sprzedaży detalicznej,

 • zbiorcze – zawierające więcej niż jeden produkt,

 • wysyłkowe – używane do pakowania produktów podczas transportu, np. folie,

 • serwisowe – używane do przekazywania towarów konsumentom, np. pudełka, kubki, torebki.

Nowa ustawa o opakowaniach w Niemczech z 2021 roku dodatkowo rozróżnia opakowania przeznaczone dla konsumentów detalicznych oraz dla klientów B2B. Niezależnie od rodzaju opakowania, wszystkie muszą być zgłoszone do rejestracji w systemie VerpackG, jeśli są wprowadzane na rynek niemiecki po raz pierwszy.

Ile kosztuje rejestracja w systemie VerpackG?

Jeśli interesuje Cię rejestracja opakowań w Niemczech, koszty obejmują między innymi:

 • opłatę za umowę z firmą recyklingową – zgodnie z ustaleniami z dostawcą usługi.

 • opłatę za wydanie licencji – wynoszącą 100 euro na dwa lata.

 • recyklingową – zależną od ilości wprowadzanych opakowań.

Koszty te mogą wahać się od kilkuset euro w górę, w zależności od ilości i rodzaju opakowań.

Co grozi za niewywiązanie się z obowiązku rejestracji?

Brak rejestracji lub nieprawidłowe podanie danych może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak:

 • grzywna do 200 000 euro.

 • wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez ZSVR.

 • włączenie organów ścigania odpowiednich dla danego kraju związkowego.

 • zakaz handlu na rynku niemieckim.

Kary są proporcjonalne do wagi naruszenia, dlatego ważne jest, aby dokładnie przestrzegać przepisów ustawy.

Sprawdzenie rejestracji

Każdy konsument może sprawdzić, czy producent, od którego kupuje produkty, jest należycie zarejestrowany w systemie dualnym VerpackG/LUCID. Informacje te są dostępne w publicznym rejestrze, administrowanym przez Zentrale Stelle Verpackungsregister, który jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej. Każda firma wprowadzająca opakowania na rynek niemiecki musi spełniać wymogi VerpaG, rejestrując się w systemie LUCID.

Czym jest LUCID?

Czym jest system LUCID? To publiczny rejestr opakowań prowadzony przez Zentrale Stelle Verpackungsregister, czyli Centralny Rejestr Opakowań. Rejestracja w systemie LUCID jest obowiązkowa dla wszystkich firm wprowadzających opakowania na rynek niemiecki. Proces ten zwiększa wiarygodność przedsiębiorstw w oczach konsumentów, świadcząc o ich zaangażowaniu w zrównoważone zarządzanie opakowaniami i odpadami.

LUCID – rejestracja krok po kroku

Rejestracja LUCID to proces, który każda firma planująca sprzedaż produktów w opakowaniach na terenie Niemiec musi przejść przed pierwszą transakcją. Grupa EKOPRO oferuje kompleksowe wsparcie w tym zakresie, obejmujące klasyfikację opakowań oraz doradztwo na temat obowiązujących przepisów. Nasz zespół ekspertów zajmuje się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz wdrażaniem rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami, co znacznie ułatwia rejestrację.

LUCID i VerpackG – dostępność danych

Rejestr LUCID i VerpackG umożliwiają publiczny dostęp do danych rejestracyjnych. Dzięki temu, konsumenci mogą świadomie wybierać produkty firm, które spełniają najwyższe standardy ekologiczne. To szczególnie ważne na rynku niemieckim, gdzie świadomość ekologiczna jest bardzo wysoka.

Grupa EKOPRO wspiera polskie przedsiębiorstwa wchodzące na inne rynki. Ułatwiamy wprowadzanie opakowań na rynek UE. Pomagamy w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami, zapewniając, że firmy spełniają wszystkie obowiązujące przepisy na dedykowanych rynkach UE.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże

Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Kazimierza Wielkiego 18
65-047 Zielona Góra

REGON: 366350251
NIP: 9731035503
KRS: 0000658712

E-mail: info@ekopro-grupa.pl
Tel: +48 601 556 487

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00

Copyright © 2024 Grupa EKOPRO sp. z o.o.