Szkolenia i Webinars

Szkolimy Twój zespół

GRUPA EKOPRO zajmuje się szkoleniami kadry zarządzającej i pracowników w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach administracji publicznej. Ich celem jest zapoznanie się przez naszych Klientów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawno-administracyjnymi w branży ochrony środowiska, gospodarki odpadami, emisji i energii. 

Spraw, by świat był bardziej zielony

Nasze szkolenia mają również na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i popularyzację proekologicznych postaw, jak również przekazanie informacji na temat selektywnej zbiórki odpadów u źródła wraz z promowanie idei zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Na co dzień współpracujemy z firmami zajmującymi się recyklingiem i gospodarką odpadami oraz specjalistami i nauczycielami akademickimi zajmującymi się zawodowo ochroną środowiska.