Audyt Środowiskowy

EKOINWENTURA - AUDYT ŚRODOWISKOWY

Eksperci Grupy EKOPRO rozpoczynają swoją prace od analizy przepływów materiałowych (produkty, opakowania) i surowcowych (odpady) w przedsiębiorstwie. Następnie sprawdzają czy dokumentacja w przedsiębiorstwie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i rejestrami. Kolejnym etapem jest określenie  w jakich miejscach, w jakich ilościach i pod jakimi kodami są wytwarzane odpady oraz które z nich i w jaki sposób nadają się do odzysku lub recyklingu. Na podstawie wyników i analizy otrzymanych informacji określają lokalizacje dla pojemników na odpady oraz przedstawiają sugestie dotyczące najlepszego sposobu segregowania i pozyskiwania poszczególnych frakcji odpadów jak również restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kierunku   gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Analiza poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa pod kątem przepływów  oraz wielkości strumienia odpadów, jakie wytwarza przedsiębiorstwo oraz określenie  struktury jakościowej wytwarzanych odpadów pod kątem ich ponownego zagospodarowania.  Określenie działań, które wspomogą działalność przedsiębiorstwa w zakresie efektywności gospodarowania odpadami i pozwolą na wdrożenie systemów kontrolujących przestrzeganie przez przedsiębiorstwo obowiązków związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami i gospodarką opakowaniami.

 1. 1
  Analiza stanu faktycznego gospodarki opakowaniami i odpadami w przedsiębiorstwie  
 2. 2
  Analiza i rejestracja odpadów pod kątem ich klasyfikacji w systemie BDO
 3. 3
  Analiza źródeł powstawania emisji do środowiska pod kątem ich rejestracji w KOBiZE
 4. 4
  Analiza źródeł występowania i stosowania czynników chłodnicych (CRO)