Audyt GOZ

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

Na wstępie warto zaznaczyć, że elektroniczne systemy dotyczące opakowań i odpadów są powoływane w każdym kraju Unii Europejskiej, a podstawę do tego działania daje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 zmieniająca Dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Transpozycja przepisów skończyła się 5 lipca 2020 r. Od początku 2019 r. – na mocy niemieckiej ustawy o opakowaniach (VerpackG) – u naszego zachodniego sąsiada funkcjonuje system rejestrowy LUCID, obejmując swoim zasięgiem także podmioty zagraniczne, które – chcąc rozpocząć wprowadzanie produktów w opakowaniach na terytorium Niemiec – muszą przed pierwszą sprzedażą zarejestrować się w tym systemie oraz powiązać go z Systemem Dualnym, odpowiednikiem polskich organizacji odzysku opakowań. W Polsce do tej pory dysponujemy tylko konceptem tworzonych przepisów ROP, ale patrząc na działający już w myśl tych zasad system LUCID, możemy zauważyć wiele podobieństw, ale również sporo znaczących w ich funkcjonowaniu różnic.

Pomagamy przy wprowadzaniu polskich przedsiębiorstw na rynek niemiecki pod względem ich funkcjonowania i sprawozdawczości wynikających z obowiązków przedsiębiorców związanych z gospodarką opakowaniami i odpadami na obszarze Niemiec, bezpośrednio powiązanych z niemiecką ustawą VerpackG i niemieckim rejestrem dla przedsiębiorców LUCID.

 1. 1
  Projektowanie produktów i opakowań
 2. 2
  Projektowanie i wdrażanie gospodarki materiałowej i surowcowej 
 3. 3
  Projektowanie i wdrażanie rozwiązań pod kątem oszczędności energii
 4. 4
  Projektowanie i wdrażanie rozwiązań pod kątem oszczędności emisji 
 5. 5
  Projektowanie i wdrażanie rozwiązań pod kątem oszczędność wody