Audyt ISO

Ciągłe udoskonalanie procesów

Norma ISO 14001 to międzynarodowy standard wprowadzający w organizacji system zarządzania środowiskowego i opiera się ona na modelu:

 1. 1
   Planuj
 2. 2
  Wykonaj
 3. 3
  Sprawdź
 4. 4
  Działaj

Istotnym aspektem jest ciągłe udoskonalanie procesów, organizacje wprowadzając normę ISO 14001, udowadniają swoje zaangażowanie w ochronę środowiska wykraczające ponad spełnianie podstawowych założeń formalno- prawnych. Jako audytorzy wewnętrzni normy ISO 14001, proponujemy Państwu:

 1. 1
  Przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia systemu zarządzania środowiskowego
 2. 2
  Identyfikację aspektów środowiskowych
 3. 3
  Stworzenie polityki środowiskowej organizacji
 4. 4
  Wdrożenie i przeszkolenie kadr w celu podniesienia świadomości ekologicznej
 5. 5
  Pomoc w realizacji celów środowiskowych
 6. 6
  Przeprowadzenie audytu przygotowującego do certyfikacji ISO 14001
 7. 7
  Przeprowadzenie audytu wewnętrznego po procesie certyfikacji