Audyt eCommerce

E-Commerce, czyli sprzedaż przez Internet a gospodarka odpadami i opakowaniami

Sprzedaż przez Internet (e-commerce) wykorzystuje, podobnie jak handel stacjonarny, tradycyjne metody sprzedaży, a więc podlega tym samym obowiązkom. Uruchomiony niedawno elektroniczny system ewidencji produktów, opakowań i odpadów, czyli tzw. Baza danych o odpadach (BDO), dotyczy każdej firmy zajmującej się handlem e-commerce. A zatem podstawowym obowiązkiem podmiotu sprzedającego swoje produkty przez Internet jest rozliczanie się z ilości wprowadzonych przez niego do obrotu opakowań. 

Na wprowadzających opakowania czeka szereg obowiązków

Co istotne, nie ma dolnego limitu, od którego trzeba się rozliczyć z opakowań! Jedynym ułatwieniem dla małych firm jest możliwość wykorzystania środków z pomocy de minimis, jeżeli w skali roku nie wprowadziły więcej niż 1 tonę opakowań. Należy przy tym dodać, że w tym roku terminy raportów są przesunięte na 30 czerwca 2020 r., niestety, data złożenia informacji dotyczącej pomocy de minimis pozostała bez zmian (15 marca)… Wprowadzający opakowania na rynek mają jeszcze jeden ważny obowiązek: należy bezwzględnie umieszczać numer BDO na dokumentach sprzedaży. Ten zapis, wynikający z art. 63 ustawy o odpadach, jest obarczony mandatem w kwocie od 5 tys. do 1 mln zł.