Trwa ładowanie...

O nas

Jacek Adamczak, prawnik, wykładowca akademicki, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Wrocławskiej (MBA). Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, a jego obszary badawcze to prawne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz ekonomia współpracy (sharing economy). Twórca modelu biznesowego przedsiębiorstwa komunalnego działającego w modelu GOZ. W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką prawną związaną z ochroną środowiska oraz wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Expert Stowarzyszenia "Polski Ruch Czystszej Produkcji"

Tomasz Nalewa, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunków: Mechaniczna Technologia Drewna oraz Zarządzanie Logistyczne. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, a jego obszary badawcze to inżynieria produkcji oraz innowacyjne metody optymalizacji systemów produkcyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Przez ponad 25 lat pracował na strategicznych stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach współpracujących z korporacjami oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi będących światowymi liderami swoich segmentów w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zakładem produkcyjnym i zarządzania zespołem sprzedażowym w branżach Automotive i FMCG. W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką administracyjną oraz procesową związaną z ochroną środowiska i wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001.

Bartosz Sierżęga, absolwent InżynieriI Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pisze pracę doktorską w której zajmuje się definiowaniem barier i szukaniem rozwiązań w transformacji na nieemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. Doświadczenie zdobywał przy kompleksowym projektowaniu i realizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii. Doświadczenie zgromadzone przy projektach związanych z ograniczaniem niskiej emisji przełożyło się na rozszerzenie zainteresowań o ekologistykę i funkcjonowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W Grupie EKOPRO zajmuje się tworzeniem ekologicznych wizerunków firm, zapewniając im wdrożenie najekonomiczniejszych rozwiązań pod kątem gospodarowania odpadami, opakowaniami oraz projektując rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie energetyczne budynków i produkcji oraz ograniczających emisję gazów cieplarnianych związanych z wdrażaniem założeń Porozumienia Paryskiego w Unii Europejskiej. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001, ekspert Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Sylwia Szcześniak- Adamczak, Opiekun rynku niemieckiego
Monika Nalewa, Opiekun rynku polskiego
Aleksandra Adamczak, Ekografika

Grupę EKOPRO tworzą specjaliści różnych branż, którzy połączyli swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe w jeden wspólny model biznesowy pod nazwą CIRCULAR ECONOMY PROJECT. Jesteśmy organizacją opartą na wiedzy. Jako Grupa EKOPRO projektujemy, wdrażamy i zarządzamy procesami funkcjonowania niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym w organizacjach. Nasze kompletne i systemowe rozwiązania mają na celu zastosowanie odpowiednich działań organizacyjnych i procesowych, zapewniających perspektywiczne myślenie i odpowiedzialne funkcjonowanie organizacji w segmencie ochrony środowiska, recyklingu, gospodarki odpadami i emisjami. Uważamy, że są to dzisiaj kluczowe filary dla zrównoważonego rozwoju każdej organizacji w budowaniu ekonomicznie uzasadnionych nowych modeli biznesowych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wyznaczamy nowe standardy gospodarki cyrkulacyjnej spójnie połączonej z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi przy planowaniu i projektowaniu cyklu życia produktów. Nasza usługa doradcza, szkoleniowa i prawna jest indywidualnie dopasowana do potrzeb i wymagań każdej organizacji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego i przepisów prawnych z nimi związanych. Nasi Klienci to zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa handlowe, firmy usługowe oraz instytucje państwowe i samorządowe ze wszystkich sektorów gospodarki. Ze swoimi Klientami wspólnie dążymy do wypracowania najbardziej efektywnego modelu firmy proekologicznej, której działalność będzie zgodna z Porozumieniem Paryskim oraz modelem gospodarki obiegu zamkniętego jako skuteczne narzędzia w walce o przyjazne i czyste środowisko dla przyszłych pokoleń.