Grupa EKOPRO

W 2015 roku zaczynaliśmy jako recyklerzy, zajmując się przetwórstwem tworzywa HDPE z pojemników do postaci przemiałów. Ponieważ trudno nam było znaleźć firmę, która rozumiała by przepisy i specyfikę działalności naszej branży, sami rozpoczęliśmy pogłębiać naszą wiedzę w obszarach ochrony środowiska związanej z gospodarką odpadami i gospodarką opakowaniami. Tak oprócz działalności handlowo-produkcyjnej w 2018 roku stworzyliśmy w naszej firmie dział prawno-doradczo-szkoleniowy. Dziś wdrażamy nasze procesowe i operacyjne rozwiązania na terenie Polski oraz Niemiec u naszych stałych lub zadaniowych Klientów w obszarze gospodarki odpadami, gospodarki opakowaniami oraz gospodarki emisjami.

Nasi Klienci to duże korporacyjne organizacje, ale również dynamicznie rozwijające się średnie i małe przedsiębiorstwa. W imieniu naszych Klientów, bierzemy udział w kontrolach przeprowadzanych w firmach przez kontrolerów oraz reprezentujemy swoich Klientów w postępowaniach przed WIOŚ oraz innymi organami administracyjnymi, również sądowymi. 
Tworzymy klaster nastawiony na ochronę środowiska i klimatu. Traktujemy wprowadzenie idei nowego, europejskiego “Zielonego Ładu”  nie tylko jako obowiązek, ale przede wszystkim jako stworzenie nowych obszarów i nowych możliwości w działalności naszych przedsiębiorstw.  Nasze wieloletnie doświadczenie zebrane u Klientów, z którym możemy się z Wami podzielić, z pewnością pomoże Wam w dostosowaniu się do dzisiejszych wymagań rynkowych, administracyjnych oraz prawnych w obszarze ochrony środowiska i klimatu.   

Kadra Zarządzająca

dr Jacek Adamczak
Dyrektor Zarządzający
Czytaj Więcej...

dr Jacek Adamczak- prawnik i ekonomista, ekspert GOZ związany z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie doktoryzował się na podstawie rozprawy zatytułowanej "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa komunalnego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie branży gospodarki odpadami", której Promotorem był prof. SGH dr hab. Zbigniew Grzymała. Jego obszary badawcze to prawne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki opakowaniami. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu ekonomicznie uzasadnionych modeli biznesowych w procesowej i operacyjnej działalności przedsiębiorstw w ich restrukturyzacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Ekspert Stowarzyszenia “Polski Ruch Czystszej Produkcji”, portalu sozosfera.pl oraz portalu samochody.pl.

Adrian Szejna
Radca Prawny
Tomasz Nalewa
Prezes Zarządu
Czytaj Więcej...

Tomasz Nalewa-  W Grupie EKOPRO zajmuje się problematyką administracyjną oraz procesową związaną z ochroną środowiska i wdrażaniem modelu GOZ w działalności przedsiębiorstw... Od ponad 25 lat na strategicznych stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach współpracujących z korporacjami oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi, będących światowymi liderami swoich segmentów w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zakładem produkcyjnym i zarządzania zespołem sprzedażowym w branżach Automotive i FMCG. Audytor wewnętrzny ISO 9001 oraz ISO 14001. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego kierunków: Mechaniczna Technologia Drewna oraz Zarządzanie Logistyczne. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Mechanicznym w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, obszary badawcze to inżynieria produkcji, praktyczne zastosowanie metod Kaizen, Lean Management oraz VSM w procesach produkcyjnych, innowacyjne metody optymalizacji systemów produkcyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami. Ekspert Stowarzyszenia “Polski Ruch Czystszej Produkcji”, portalu: sozosfera.pl oraz portalu :samochody.pl.

O Nas

Grupę EKOPRO tworzą specjaliści różnych branż, którzy połączyli swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe w jeden wspólny model biznesowy pod nazwą CIRCULAR ECONOMY PROJECT. Nasze kompletne i systemowe rozwiązania mają na celu zastosowanie odpowiednich działań organizacyjnych i procesowych, zapewniających perspektywiczne myślenie i odpowiedzialne funkcjonowanie organizacji w segmencie ochrony środowiska, recyklingu, gospodarki odpadami i emisjami.

Nasza Oferta

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże.