CIRCULAR ECONOMY PROJECT - Jako Grupa EKOPRO projektujemy, wdrażamy i zarządzamy procesami funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym w organizacjach. Nasze kompletne i systemowe rozwiązania mają na celu wdrożenie odpowiednich działań organizacyjnych, procesowych i prawnych oraz perspektywiczne myślenie i odpowiedzialne funkcjonowanie organizacji w segmencie ochrony środowiska, recyklingu i gospodarki odpadami. Uważamy, że są to dzisiaj kluczowe filary dla zrównoważonego rozwoju nowoczesnej organizacji. Wyznaczamy nowe standardy gospodarki cyrkulacyjnej spójnie połączonej z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi przy planowaniu i projektowaniu cyklu życia produktów. Nasza usługa doradcza, szkoleniowa i prawna jest indywidualnie dopasowana do potrzeb i wymagań każdej organizacji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i przepisów prawnych z nią związanych. Nasi Klienci to zakłady przemysłowe i firmy handlowe z takich sektorów gospodarki jak motoryzacja, budownictwo, gospodarka komunalna oraz takich branż jak branża medyczna, branża drzewna czy branża surowcowa.

Poszczególne etapy projektu obejmują:

  • analizę sytuacji formalno- prawnej przedsiębiorstwa
  • zaprojektowanie procesów GOZ
  • szkolenie kadr
  • wdrożenie systemów
  • nadzór wraz z prowadzeniem raportów i dokumentacji
  • wdrożenie normy ISO 14001, ISO 9001 (opcjonalnie)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Panem Bartoszem Sierżęgą tel. 693-137-662