Zielona Zielona Góra

Projekt Zielona Zielona Góra

EKOLOGIA jest przyszłością rozwoju każdej organizacji i każdej społeczności. Uważamy, że największym wyzwaniem dla przyszłości naszego miasta i jego mieszkańców jest zrównoważony ekologicznie rozwój lokalnej społeczności, infrastruktury i gospodarki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań architektonicznych i technologicznych można zyskać przewagę wizerunkowo - konkurencyjną w zdobywaniu ekologicznie świadomych przedsiębiorców. Taka przewaga może być decydującym argumentem przy lokalizacji działalności przez potencjalnych inwestorów w naszym mieście.

Zadania Projektu

Dlatego proponujemy wdrożenie ekologicznego, przyjaznego mieszkańcom i środowisku Projektu Zielona Zielona Góra, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, który pozwoli na świadomy i zrównoważony rozwój naszej aglomeracji łącząc cele gospodarcze i inwestycyjne z interesem mieszkańców naszego miasta. Zadania Projektu Zielona Zielona Góra:

 1. 1
  Integrowanie ekologii z biznesem lokalnym
 2. 2
  Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców
 3. 3
  Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych pod kątem selektywnej zbiórki odpadów i ich segregacji u źródła
 4. 4
  Stworzenie architektury i infrastruktury przyjaznej środowisku na osiedlach i miejscach działalności gospodarczej
 5. 5
  Propagowanie termomodernizacji, niskoemisyjnych źródeł ogrzewania i odnawialnych źródeł energii, jako metody walki ze smogiem
 6. 6
  Propagowanie elektromobilności wśród przedsiębiorców i mieszkańców

Cele Projektu

 1. 1
  Propagowanie miasta Zielona Góra jako miasta, które wdraża model gospodarki o obiegu zamkniętym (Model GOZ)
 2. 2
  Propagowanie miasta Zielona Góra jako miasta ekologicznego i przyjaznego środowisku
 3. 3
  Budowanie wspólnego ekosystemu
 4. 4
  Wdrożenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w lokalnych przedsiębiorstwach (Circular Economy Project)
 5. 5
  Wdrożenie systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Zielona Góra poprzez wprowadzenie jednolitego systemu segregacji odpadów w miejscach i instytucjach publicznych
 6. 6
  Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Zielona Góra (walka z niską emisją)