VERPACKG

VERPACKG / LUCID

Numer rejestrowy powinien być również wpisany na kartach przekazania odpadów oraz kartach ewidencji odpadów przez firmy, które wytwarzają, transportują, zbierają lub przetwarzają odpady oraz są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Przypominamy, że od 24 stycznia 2018 r. ustawa o odpadach zobowiązuje przedsiębiorców m.in. wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, oleje, transportujących odpady, wytwarzających odpady, [pełna lista podmiotów znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach] do rejestracji w BDO. Przedsiębiorcy, którzy zostają wpisani do rejestru otrzymują identyfikator (login) i hasło dostępu do konta w bazie oraz indywidualny numer rejestrowy. Dostęp do konta w BDO aktualnie umożliwia podgląd danych firmy znajdujących się w rejestrze. Docelowo baza ma zostać rozbudowana o dodatkowe moduły, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli złożyć w formie elektronicznej roczne sprawozdanie, czy prowadzić ewidencję odpadów.

VERPACKG / LUCID

Każdy może sprawdzić, czy producent, którego produkt zakupił, jest należycie zarejestrowany w systemie LUCID. Ponadto zostanie utworzony centralny rejestr danych, Nieprawidłowości będą w przyszłości bardzo szybko widoczne w centralnym rejestrze opakowań nawet z mocą wsteczną i mogą prowadzić do kar pieniężnych w wysokości do 200 000 Euro za każdy przypadek naruszenia obowiązków sprawozdawczych. W ramach raportowania danych firmy muszą informować CSSD online, ile masy opakowań lub materiałów opakowaniowych wprowadziły na rynek i jaka ich część była zaangażowana w system. Oddzielnie odbywa się to w zależności od tzw. frakcji materiałowych, tj. papieru, tektury, tektury, opakowań lekkich (z opakowaniami metalowymi, laminatami i tworzywami sztucznymi) oraz szkła.

Ponadto należy określić systemy, z którymi, została zawarta umowa o uczestnictwo w systemie. W przypadku małych i bardzo małych przedsiębiorstw zazwyczaj wymagane są tylko dwa powiadomienia w ciągu roku (planowana ilość i rzeczywista ilość). Ustawa o opakowaniach nie zawiera minimalnego limitu de minimis dla obowiązków w zakresie uczestnictwa/rejestracji w systemie i sprawozdawczości danych. Producentem lub pierwszym dystrybutorem w rozumieniu ustawy o opakowaniach z konsekwencjami wynikającymi z obowiązku rejestracji i uczestnictwa w systemie jest osoba, która po raz pierwszy w Niemczech w celach handlowych przekazuje osobie trzeciej sprzedaż i/lub opakowanie zewnętrzne wypełnione towarami, które zazwyczaj gromadzi jako odpady u prywatnych konsumentów końcowych (prywatne gospodarstwa domowe, inne źródła) w celu dystrybucji, konsumpcji lub wykorzystania. Proszę zapoznać się z tymi informacjami i określić jakim przepisom ustawy Państwo podlegacie, porównując przepis z profilem Państwa działalności.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże.