Kobize

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - KOBiZE  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) wykonuje zadania określone przede wszystkim dwoma ustawami:

  1. 1
    Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r.o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
  2. 2
    Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

O KOBIZE

Na mocy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, realizacja zadań Krajowego ośrodka odbywa się w strukturze organizacyjnej Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (IOŚ-PIB).  Krajowy ośrodek został powołany do wypełniania zobowiązań, wynikających m.in. z dyrektyw unijnych i z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z zapisami ustawowymi nadzór nad Krajowym ośrodkiem jest sprawowany przez Ministra Klimatu.

Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (European Union Emission Trading System – EU ETS) w Polsce, w tym prowadzenie polskiej część unijnego rejestru uprawnień do emisji. KOBiZE prowadzi Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.  Baza ta jest stale udoskonalanym narzędziem oferującym unikalne informacje o źródłach emisji wraz z lokalizacją źródeł i parametrami działania poszczególnych instalacji. Umożliwia ona tym samym uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez podmioty w ramach corocznej sprawozdawczości. 

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże.