GOZ

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)/Circular Economy, to model rozwoju gospodarczego, w którym maksymalnie ogranicza się negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Kluczowe obszary dla modelu gospodarki o obiegu zamkniętym to produkcja, konsumpcja, gospodarka odpadami, gospodarka emisjami, gospodarka energią oraz przede wszystkim ograniczanie zużycia surowców naturalnych. Według Nas GOZ to tworzenie, projektowanie i poszukiwanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które będą miały na celu wzrost oszczędności w całym łańcuchu wartości dostaw w zarządzaniu organizacją.

Dlatego realizacja modelu gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga nie tylko stosowania nowych rozwiązań prawnych, ale przede wszystkim zastosowania w każdej organizacji nowych procesów planowania i zarządzania. Jednym z najważniejszych elementów w modelu GOZ jest wdrożenie zasad ekoprojektowania przy tworzeniu nowych produktów. Kluczem do wdrożenia i funkcjonowania wszystkich rozwiązań związanych z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym jest edukacja, ponieważ tylko świadome społeczeństwo jest w stanie zrozumieć, że większość zasobów naturalnych jest nieodnawialna. Przejście z gospodarki linearnej, w której dominował model wyprodukuj, użyj, wyrzuć do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym będzie stanowić niezbędna zmianę systemową, będzie miało wpływ na całą gospodarkę i będzie dotyczyć wszystkich produktów i usług.

Gotowy do współpracy?

Szukamy ambitnych projektów, które zrewolucjonizują branże.